Uwaga! Strona objęta jest pracami modernizacyjnymi (zmiana motywu strony). W związku z tym, niektóre funkcje oraz elementy graficzne mogą być niedostępne bądź działać niepoprawnie. Planowany koniec prac: 5/12/2021
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak
brak
0
brak
brak

Dekret §5 "Boty szkolne"
Dodał inkwizytor Charles Brouillard

Na serwerze Ilvermorny nauczyciel może posiadać tylko jednego bota. 


Dekret §4 "Dzienniki lekcyjne"
Dodał inkwizytor Charles Brouillard

Po odbytej jednostce lekcyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do 48h, wykładowca musi wstawić na stronę szkoły dziennik, w którym zawrze takie rzeczy jak: krótki opis tego, co było poruszane na lekcji oraz jeśli na lekcji odbyła się kartkówka lub inne sprawdzenie wiedzy, należy umieścić taką infromację w dzienniku. To samo się tyczy prac domowych, jeśli jakaś zostanie zadana, trzeba ją umieścić w tymże dzienniku. 


Dekret §3 "Obecność na uroczystościach szkolnych i radach pedagogicznych"
Dodał inkwizytor Charles Brouillard

Każdy profesor ma obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wszelkiego rodzaju jubileusze, czy gale, organizowane przez Władze Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny. Obowiązek ten obejmuje także wszystkie rady pedagogiczne w ciągu roku szkolnego.

O niezjawieniu się na nich, nauczyciele są zobowiązani powiadomić władze minimum 2 godziny przed ich rozpoczęciem. Zarówno obecność, jak i nieobecność niezgłoszona będzie odpowiednio punktowana zarówno dodatnio, jak i ujemnie.


Dekret §2 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Charles Brouillard

W trakcie roku szkolnego, szczególnie na początku roku szkolnego, każdy wykładowca będzie poddawany wizytacji w czasie trwania jego zajęć. Wizytację przeprowadzać może Inkwizytor, a także w wyjątkowych sytuacjach, wcześniej wyznaczona przez Inkwizytora osoba, należąca do Władz Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny.  

Aby uzyskać pomyślną ocenę wizytacji, a co najważniejsze, zaliczyć ją, wizytowany profesor musi uzyskać min. 75% oceny całościowej, tj. 15  na 20 punktów. W czasie trwania wizytacji, punktowane będzie:

 

  • Punktualne rozpoczęcie zajęć (0-1 p.)
  • Przestrzeganie regulaminu (0-2 p.)
  • Atrakcyjność zajęć (0-2 p.)
  • Stosowanie klimatu (0-3 p.)
  • Temat zajęć zgodny z planem nauczania (0-1 p.)
  • Sprawiedliwa ocena ucznia, nagrodzona punktami (0-2 p.)
  • Sposób przekazywania wiedzy (0-2 p.)
  • Punktualne zakończenie zajęć (0-1 p.)
  • Ocena uczniów (0-3 p.)
  • Ocena Inkwizytora (0-3 p.)

 W wypadku niezaliczenia wizytacji, profesor będzie poddany wizytacji poprawkowej.

 


Dekret §1 "Klimat"
Dodał inkwizytor Charles Brouillard

Placówka edukacyjna świata magii - Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny jest w pełni klimatyczna. Oznacza to, że obowiązek korzystania z klimatu, w wyżej wymienionej szkole, ma każdy, bez wyjątku, w każdym pomieszczeniu poza Dormitorium Domu, oraz Wielką Salą. (gdy nie trwa aktualnie żadna zabawa, konkurs, etc.)

Klimat szczególnie wymagany jest w czasie zajęć lekcyjnych, zabawach organizowanych zarówno przez Władze Placówki, jak i Grono Pedagogiczne, oraz Prefektów, sesjach klimatycznych, Rozpoczęciach i Zakończeniach Roku Szkolnego etc.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM