Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany & Nieznany
Nieznany

Rekrutacja na Wydziały i Staże Zawodowe: VIII ROK SZKOLNY zamknięta! 16.05 o 20:00 odbędzie się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej, a tuż po niej - 17.05 WYNIKI! | Obecnie trwają Magiwakacje! Udanego wypoczynku ;)

Dekret §5 "Boty szkolne"
Dodał inkwizytor Nieznany

Na serwerze Ilvermorny nauczyciel może posiadać tylko jednego bota. 


Dekret §4 "Dzienniki lekcyjne"
Dodał inkwizytor Nieznany

Po odbytej jednostce lekcyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do 48h, wykładowca musi wstawić na stronę szkoły dziennik, w którym zawrze takie rzeczy jak: krótki opis tego, co było poruszane na lekcji oraz jeśli na lekcji odbyła się kartkówka lub inne sprawdzenie wiedzy, należy umieścić taką infromację w dzienniku. To samo się tyczy prac domowych, jeśli jakaś zostanie zadana, trzeba ją umieścić w tymże dzienniku. 


Dekret §3 "Obecność na uroczystościach szkolnych i radach pedagogicznych"
Dodał inkwizytor Nieznany

Każdy profesor ma obowiązek uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, wszelkiego rodzaju jubileusze, czy gale, organizowane przez Władze Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny. Obowiązek ten obejmuje także wszystkie rady pedagogiczne w ciągu roku szkolnego.

O niezjawieniu się na nich, nauczyciele są zobowiązani powiadomić władze minimum 2 godziny przed ich rozpoczęciem. Zarówno obecność, jak i nieobecność niezgłoszona będzie odpowiednio punktowana zarówno dodatnio, jak i ujemnie.


Dekret §2 "Wizytacje"
Dodał inkwizytor Nieznany

W trakcie roku szkolnego, szczególnie na początku roku szkolnego, każdy wykładowca będzie poddawany wizytacji w czasie trwania jego zajęć. Wizytację przeprowadzać może Inkwizytor, a także w wyjątkowych sytuacjach, wcześniej wyznaczona przez Inkwizytora osoba, należąca do Władz Szkoły Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny.  

Aby uzyskać pomyślną ocenę wizytacji, a co najważniejsze, zaliczyć ją, wizytowany profesor musi uzyskać min. 75% oceny całościowej, tj. 15  na 20 punktów. W czasie trwania wizytacji, punktowane będzie:

 

  • Punktualne rozpoczęcie zajęć (0-1 p.)
  • Przestrzeganie regulaminu (0-2 p.)
  • Atrakcyjność zajęć (0-2 p.)
  • Stosowanie klimatu (0-3 p.)
  • Temat zajęć zgodny z planem nauczania (0-1 p.)
  • Sprawiedliwa ocena ucznia, nagrodzona punktami (0-2 p.)
  • Sposób przekazywania wiedzy (0-2 p.)
  • Punktualne zakończenie zajęć (0-1 p.)
  • Ocena uczniów (0-3 p.)
  • Ocena Inkwizytora (0-3 p.)

 W wypadku niezaliczenia wizytacji, profesor będzie poddany wizytacji poprawkowej.

 


Dekret §1 "Klimat"
Dodał inkwizytor Nieznany

Placówka edukacyjna świata magii - Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny jest w pełni klimatyczna. Oznacza to, że obowiązek korzystania z klimatu, w wyżej wymienionej szkole, ma każdy, bez wyjątku, w każdym pomieszczeniu poza Dormitorium Domu, oraz Wielką Salą. (gdy nie trwa aktualnie żadna zabawa, konkurs, etc.)

Klimat szczególnie wymagany jest w czasie zajęć lekcyjnych, zabawach organizowanych zarówno przez Władze Placówki, jak i Grono Pedagogiczne, oraz Prefektów, sesjach klimatycznych, Rozpoczęciach i Zakończeniach Roku Szkolnego etc.
< Powrót

Moduł Inkwizycji by Shado Ackerly

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM