Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany
Nieznany
Nieznany
0
Nieznany & Nieznany

brak ogłoszeń

System Oceniania i Punktacji

W Ilvermorny, każdy Profesor ma możliwość opierania swojej metodyki nauczania na własnym systemie oceniania. Warunkiem, umożliwiającym posługiwanie się nim, są nieznaczne odstępstwa od wewnętrznego szkolnego Systemu Oceniania i Punktacji. Dodatkowo, warunki zaliczenia przedmiotu muszą być zgodne z postanowieniami, przewidzianymi w Ofercie Edukacyjnej.

Skala procentowa ocen

Nazwa oceny

Skrót

Przedział procentowy

Wybitny

W

100%-96%

Powyżej Oczekiwań

PO

95%-80%

Zadowalający

Z

79%-60%

Nędzny

N

59%-50%

Okropny

O

49%-30%

Troll

T

poniżej 30%

Skala średnia ocen

Nazwa oceny

Skrót

Przedział średniej

Wybitny

W

powyżej 5.5

Powyżej Oczekiwań

PO

5.49-4.7

Zadowalający

Z

4.69-3.7

Nędzny

N

3.69-2.7

Okropny

O

2.69-1.7

Troll

T

poniżej 1.7

 

Skala ocen za Zachowanie

Nazwa oceny

Skrót

Wybitny W
Powyżej Oczekiwań PO
Zadowalający Z
Nędzny N
Okropny O
Troll T

Możność poprawiania ocen należy w gestii Nauczycieli; mogą decydować, jakie oceny uczniowie mają możliwość poprawienia. Jedynym wyjątkiem, w którym Wykładowcy zobowiązani są do umożliwienia adeptom poprawy są oceny: Troll oraz Okropny. Maksymalna dopuszczona ilość popraw to 1.

Punktacja Uczniów

Rozrywka

Rodzaj wydarzenia

Max. ilość pkt.

Konkurs Nauczyciela

+80pkt.

Aktywność na lekcjach

+50pkt.

Udział w wydarzeniu międzyszkolnym

+30pkt.

Udział w zabawie wewnątrzszkolnej

+10pkt.

Reklama Ilvermorny (za jedną)

+20pkt.

Gratyfikacja za podium w zabawie
(do ustalenia z Władzami Szkoły)

*brak

*brak- bez ograniczenia

Wynagrodzenia za sprawowanie funkcji

Nazwa funkcji

Ilość pkt.

Ilość galeonów

Prefekt Naczelny

+3pkt.

+6

Prefekt Domu

+2pkt.

+4

Prowadzący zabawę (za zgodą Władz Szkoły)

+5pkt.

+10

 

Punktacja Nauczycieli

Wykładowcy mają możliwość brania udziału w wydarzeniach organizowanych wewnątrz szkoły oraz w tych, w których Szkoła wyraziła zgodę na udział. Dodatkowo, cotygodniowo rozliczani są ze swoich obowiązków, dopełnienie poszczególnego nagradzane jest punktami dodatnimi, za niewypełnienie- ujemne.

Wynagrodzenia za pełnione obowiązki

Nazwa obowiązku/ funkcji

+

x

Dziennik lekcyjny
(uzupełnienie przeprowadzonej lekcji)

+5pkt.

+10 gal.

-5pkt.

Obecność na zajęciach

+2pkt.

+4 gal.

*-3pkt.

Udział w wydarzeniach wewnątrzszkolnych

+5pkt.

+10 gal.

-

Udział w wydarzeniach międzyszkolnych

+15pkt.

+30 gal.

-

Gratyfikacja za podium w zabawie

½ pkt./gal.

-

Reklama Ilvermorny (za jedną)

+10pkt.

+20 gal.

-

Udział w konkursach

½ pkt./gal.

-

Sprawowanie funkcji Opiekuna Domu

+3pkt.

+6 gal.

-

Obecność na radach pedagogicznych

+2pkt.

+4 gal.

*-2pkt.

Przesłanie Planu Nauczania

+5pkt.

-

-5pkt.

Prowadzenie zabawy

+5pkt.

+10 gal.

**-5pkt.

Wstawienie konkursu na stronie
(w wyznaczonym terminie)

+3pkt.

+6 gal.

-3pkt.

Wystawienie Ocen Proponowanych

+5pkt.

+10 gal.

-5pkt.

Wystawienie Ocen Końcowych

+5pkt.

+10 gal.

-5pkt.

Rozliczenie Jednostek Lekcyjnych

+1pkt. x ***

+2 gal. x ***

-1pkt. x ***

Przeprowadzenie Egzaminu Końcowego

+3pkt.

+6 gal.

-3pkt.

Wpisanie Wyników Egzaminu Końcowego

+5pkt.

+10 gal.

-5pkt.

  • +: dopełnione;
  • x: niedopełnione
  • *- w przypadku nieusprawiedliwienia
  • **- w sytuacji zobowiązania się i nieobecności oraz braku usprawiedliwienia
  • ***- mnożnik ilości punktów w zależności od przydzielonych jednostek lekcyjnych

Ustanowione przez:
Zarząd SMiC Ilvermorny
w dniu 22.07.2020

 

Poprawki wniesione przez:
Zarząd SMiC Ilvermorny
w dniu 01.02.2021

 

Poprawki wniesione przez:
Władze SMiC Ilvermorny
w dniu 02.03.2023

 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM